Školska 2022/2023. godina

Vijeće roditelja škole sačinjavaju predstavnici odjeljenjskih vijeća roditelja. Vijeće roditelja škole radi u sjednicama, a djeluje preko odjeljenjskih vijeća roditelja. Aktivno učestvuje u rješavanju svih pitanja koji se odnose na probleme cijele škole.

Ove školske godine, članovi Vijeća roditelja su: Jelena Medić, Mirela Pavlić, Mela Pecikoza, Emir Haračić, Merima Omerhodžić, Tanović Admir, Denis Selimović, Šejla Rizvanbegović, Aida Ćelam, Lana Avdić, Melisa Sefer, Amina Kalamujić, Ana Kobelja, Adnan Kulenović, Melika Husić Mehmedović, Mirza Duranović, Anida Fazlić, Azra Bećić, Senka Paunović, Džana Torlak, Mirjana Halilović, Zahida Fazlinović, Hatidža Fočo, Ines Bajramović, Azem Džino, Sanjin Lugić.