Kraj školske 2015/2016. godine

Nastavu  u drugom polugodištu školske 2015/2016. godine, pohađalo je 552 učenika (276 dječaka i 278 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je  4,72.  Pozitivan uspjeh ima 552 učenika ili 100% . Dva učenika su neocjenjena.

Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je 6 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku drugog polugodišta ove školske godine učenici su izostali 18456  opravdanih  časova i 801 neopravdanih časova. Učenici su najčešće izostajali zbog bolesti. Ukupan broj izostanaka  u II polugodištu školske 2015/2016. godine je  19265, a po učeniku je 36 izostanaka.

 Rezultati eksterne mature:

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost – 8,80, Engleski jezik – 9,29

Matematika – 7,81

 Uspjeh:

Učenici prvog  razreda ocjenjuju se opisno.

Odlični: 375

Vrlo dobri: 86

Dobri: 16

Dovoljnji: 0

Nedovoljni: 0

Neocjenjeni: 2

S.O. 4,72

 Vladanje

Primjerno:  545 učenika

Vrlo dobro:  6 učenika

Dobro: 1 učenika

Zadovoljava: 2

Loše: 0

Neocjenjeno: 2 učenika

 Izostanci

Ukupan broj izostanaka:

opravdanih 18602

neopravdanih 801

bolest 16911

odobrenje škole 1609

zakašnjavanje 82

Izostanci po učeniku: 35;  i to opravdanih po učeniku 33,69; neopravdanih 1,45.

Nastavu  u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine, pohađalo je 557 učenika (278 dječaka i 279 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je  4,45.  Pozitivan uspjeh ima 528 učenika ili 94,96% . Negativan uspjeh:  20 učenika ima negativan uspjeh i to: sa jednom slabom 8 učenika, sa dvije slabe učenika i sa tri i više slabih 3 učenika. 3 učenika je neocjenjenoNegativne po pretmetima su:

Bosanski jezik – 4 negativne,

Matematika – 13 negativnih,

Njemački jezik – negativnih,

Fizika – 10 negativnih,

Hemija – negativne,

Muzička kultura – 1 negativna,

Biologija – 1 negativna                                                                            

Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je 30 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku prvog polugodišta ove školske godine učenici su izostali 12803  opravdanih  časova i 556  neopravdanih časova. Učenici su najčešće izostajali zbog bolesti. Ukupan broj izostanaka  na I polugodištu školske 2015/2016. godine je  13359, a po učeniku je 24 izostanaka. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je I-1.

Uspjeh:

Učenici prvog  i drugog razreda ocjenjuju se opisno.

 Odlični: 276

Vrlo dobri: 100

Dobri: 13

Dovoljnji: 0

Nedovoljni: 20

Neocjenjeni: 2

S.O. – 4,50

Vladanje

Primjerno:  524 učenika

Vrlo dobro:  28 učenika

Dobro: 2 učenika

Zadovoljava: 0

Loše: 0

Neocjenjeno: 3 učenika

Izostanci

Ukupan broj izostanaka:

opravdanih 12803

neopravdanih 556

bolest 11094

odobrenje škole 1609

zakašnjavanje 101

bez razloga 556