Informativni sastanci

Informativni sastanci i konsultacije održavaju se svakog četvrtka od 18.30 do 20 h. Prvih 45 minuta su informacije, zatim konsultacije. Ukoliko želite zakazati termin kod razrednice/ka, nastavnika/ce, pedagoga ili direktora u nekom drugom terminu isti morate najaviti putem telefona ili e-maila.

 

1.11.2018., 15.11.2018., 29.11.2018., 13.12.2018.

Fatima Mehinović, Nihad Hadžić, Dijana Dorfer Galijašević, Alma Alispahić, Nermina Hadžić, Emina Janjac,  Vasvija Goković, Fatima Džanko, Sanita Kalajdžija, Lejla Dizdarević, Benjamin Topalčević,  Alisa Mujezinović, Željko Malinović, Anesa Velić, Amina Gorak, Aida Hamidović, Sanela Pohara, Nermina Mešanović.

 

8.11.2018., 22.11.2018., 6.12.2018., 

Alma Mašala-Ahmetagić, Altijana Alić, Melisa Čubro, Belma Šutković, Lamija Prašović, Sabina Solaković, Belma Perviz, Elvira Grošić, Nermina Mešanović, Semir Vehabović, Alma Miralem, Merima Skenderagić, Arijana Nikšić, Asim Torlak, Lejla Ramić, Inera Isović.