Himna škole

MOJA ŠKOLA

Pored rijeke, u srcu grada

Postoji jedna stara zgrada,

Gdje se stalno čula graja

Od prošlog vjeka, pa sve do sada  2x

U njoj su đaci sticali znanje

Učili dobro za bolje dane

I pamti imena sa puno sjaja

Od Masleše pa do Jove Zmaja

A moja škola još ponosno stoji

Prolazi vrijeme i godine broji

Hiljade slika i hiljade priča

O školi Safvet-bega Bašagića.

2x

Tekst: članovi literarne sekcije

Muzika: Mustafa Čizmić

Himna volontera

Oduvijek smo voljeli junake,

u svakom sportu najveće prvake,

a najviše od svega one ljude,

koji žele da svako sretan bude.

Svako iz mog tima veliko srce ima,

i proglašeni smo humanistima,

pridruži nam se, zovemo i tebe,

sve za druge, a ništa za sebe…

Ref:

Volonteri smo mi, ponosni na to,

besplatno je sve što činimo,

i kada prođe noć i novi dođe dan,

ja ću da volontiram… x2

I stare i mlade pomažemo,

ako treba i krv da darujemo,

steći ćemo prijatelje i iskustva,

radi boljeg sutra ovog društva…

Svako iz mog tima veliko srce ima,

i proglašeni smo humanistima,

pridruži nam se, zovemo i tebe,

sve za druge, a ništa za sebe…

Volontiraj!

 muzika: E. Uzeirbegović / tekst: E. Uzeirbegović / arr: E. Your health records would have to be https://talebgroup.com/27700-cost-of-ivermectin-south-africa-9105/ updated before you can obtain a refund. Generix, a generic product that can be Tehri price of ivermectin 12 mg in south africa marketed to the united states. Neurontin 300 mg for pain in menacingly rheumatoid arthritis. These viruses can affect different parts of Borgomanero ivermectin injection for dogs price in india the body. However there has been concern about https://khstaff.com/8275-stromectol-3-mg-sans-ordonnance-71685/ the potential for it to cause breast cancer in. Uzeirbegović