Himna škole

MOJA ŠKOLA

Pored rijeke, u srcu grada

Postoji jedna stara zgrada,

Gdje se stalno čula graja

Od prošlog vijeka, pa sve do sada  2x

U njoj su đaci sticali znanje

Učili dobro za bolje dane

I pamti imena sa puno sjaja

Od Masleše pa do Jove Zmaja

A moja škola još ponosno stoji

Prolazi vrijeme i godine broji

Hiljade slika i hiljade priča

O školi Safvet-bega Bašagića.

2x

Tekst: Mustafa Čizmić

Muzika: Mustafa Čizmić

Himna volontera

Oduvijek smo voljeli junake,

u svakom sportu najveće prvake,

a najviše od svega one ljude,

koji žele da svako sretan bude.

Svako iz mog tima veliko srce ima,

i proglašeni smo humanistima,

pridruži nam se, zovemo i tebe,

sve za druge, a ništa za sebe…

Ref:

Volonteri smo mi, ponosni na to,

besplatno je sve što činimo,

i kada prođe noć i novi dođe dan,

ja ću da volontiram… x2

I stare i mlade pomažemo,

ako treba i krv da darujemo,

steći ćemo prijatelje i iskustva,

radi boljeg sutra ovog društva…

Svako iz mog tima veliko srce ima,

i proglašeni smo humanistima,

pridruži nam se, zovemo i tebe,

sve za druge, a ništa za sebe…

Volontiraj!

 muzika: E. Uzeirbegović / tekst: E. Uzeirbegović / arr: E. Uzeirbegović