UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu obavit će se u periodu od 1. 2. do 28. 2. 2023. godine (prvi upisni rok).

Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu (preuzima se u predškolskim ustanovama), roditelji su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 

1. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta /original ili ovjerena kopija,

2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja u kojem dijete ima otvoren karton),

3. CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

Na zahtjev roditelja, moguć je upis učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području naše škole.

Prijave slati na sljedeću E-mail adresu: ariela.skopak@ossbb.edu.ba. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona : 033 205-923.

O terminima testiranja djece u školi, roditelji će biti naknadno blagovremeno obaviješteni.