Općinsko takmičenje iz Tehničke kulture

U petak 12.04.2019. godine naša škola je bila domaćin Općinskog takmičenja iz tehničke kulture. Učenici naše škole su osvojili prvo mjesto.
Ekipu škole Safvet-beg Bašagić predstavljali su učenici:
Muhidin Magoda, Erna Ajanović, Sunita Bandić, Dalia Beridan i Emina Hadzić.
Na Kantonalnom takmičenju Općinu Centar će predstavljati tri prvoplasirane ekipe:
1. OŠ “Safvet-beg Basagić”
2. OŠ “Hasan Kikić“
3. OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević“