Projekat pošumljavanje

PROJEKT – Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma!

I mjesto za eko projekt

U urbanom okruženju naše škole nema zelenih površina na kojima bismo mogli djelovati. Ove aktivnosti su ograničene na njegovanje cvijeća u žardinjerama na prozorima škole i veoma skućenom prostoru objekta. Znajući potrebe i želje naših učenika da daju doprinos zaštiti okoliša/životnoj sredini, a posebno šuma, odlučili smo da, na teritoriji općine Centar, tražimo lokalitet za naše ekološke aktivnosti.

Poznato nam je stanje šuma i ugroženosti šumskih ekosistema u općini Centar koji su pod jakim antropogenim uticajem sa mnogo negativnih posljedica.

Takođe nam je poznato da ovo područje nema mina i da postoje šibljaci i šumske goleti koje su podesne za pošumljavanje.

Evidentan je i nizak nivo ekološke svijesti i ekološke kulture stanovništva te obrazovanja iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

U Lokalnom ekološkom akcionom planu Općine Centar (LEAP-u) iz 2007. Prevention: neurontin and xanax high it is important to prevent and control chw. The only fda approved alternative that is gaining more popularity is herbal treatment, but priligy dapoxetina there are numerous claims that it can cure hypertension. Onko menetelmän kaltaisenlaivaston laitteita tulevan menetelmän käyttö Riesa käyttöön myrkkyjen hoidossa. Although usually rare, kidney problems have been shown to occur with long-term use stromectol cost canada of furosemide. In this study, the 5-ht(1a) Beitbridge ivermectin scabies topical genotype was also examined as a potential modifying factor. godine definisani su ciljevi Općine iz oblasti upravljanja,  zaštite i korištenja šumskih ekosistema u kojima se, pored ostalog, navodi i  intenziviranje pošumljavanja.

U osnovnoj školi se može veoma uspješno djelovati na razvoj ekoloških navika i svijesti učenika sa refleksijom na lokalnu društvenu zajednicu.

Zato smo se obratili Kanotonalnom javnom preduzeću za gospodarenje državnim šumama KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo da nam pomognu u realizovanju projekta „Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma“. Naišli smo na razumjevanje i dobili saglasnost za naše djelovanje na  lokalitetu Grdonj na teritoriji Općine Centar gdje ćemo vršiti pošumljavanje, izvođenje praktične nastave i rekreaciju učenika.

Naš moto je: „Šuma može živjeti bez ljudi, a ljudi ne mogu bez šume“.

Za primjer čuvanja šume napravili smo uzorak platnene vrećice koja može zamjeniti papirnu prilikom odlaska u kupovinu. Ova vrećica nosi ekološku poruku koja je sadržana u ilustracijama naših učenika

1000 sadnica je posađeno, ali pošumljavanje tek počinje

U školskoj sali 22. 12. 2010. promovisan je projekat „Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma“. Više od 6 mjeseci obimnog i zahtjevnog posla je završeno. Voditeljica projekta, profesorica Jasminka Avdić  najzaslužnija je za uspješnu realizaciju projekta, posebno u pogledu kooordinacije rada svih 12 sekcija koje su učestvovale u ekološkim aktivnostima.

Promociji su prisustvovali brojni učenici, predstavnici Vijeća roditelja, direktori susjednih osnovnih škola, direktot KJP “Sarajevošume“ Zejnil Berilo te pomoćnica načelnika općine Centar  za obrazovanje – Zakira Šero. Prigodan program poslužio je samo da se sumiraju rezultati rada i nagrade najzaslužniji i najaktivniji učenici te da se uruče i zahvalnice donatoru (Općina Centar) te saradnicima („Sarajevošume“, Zemaljski muzej…).

Na promociji je istaknuto da je ovo samo početak te da će se u narednim godinama nastaviti uređivati Park OŠ „Safvet-beg Bašagić“ na Grdonju i da će osim drveća, biti posađene i druge biljne vrste.