Projekat pošumljavanje

PROJEKT – Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma!

I mjesto za eko projekt

U urbanom okruženju naše škole nema zelenih površina na kojima bismo mogli djelovati. Ove aktivnosti su ograničene na njegovanje cvijeća u žardinjerama na prozorima škole i veoma skućenom prostoru objekta. Znajući potrebe i želje naših učenika da daju doprinos zaštiti okoliša/životnoj sredini, a posebno šuma, odlučili smo da, na teritoriji općine Centar, tražimo lokalitet za naše ekološke aktivnosti.

Poznato nam je stanje šuma i ugroženosti šumskih ekosistema u općini Centar koji su pod jakim antropogenim uticajem sa mnogo negativnih posljedica.

Takođe nam je poznato da ovo područje nema mina i da postoje šibljaci i šumske goleti koje su podesne za pošumljavanje.

Evidentan je i nizak nivo ekološke svijesti i ekološke kulture stanovništva te obrazovanja iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

U Lokalnom ekološkom akcionom planu Općine Centar (LEAP-u) iz 2007. godine definisani su ciljevi Općine iz oblasti upravljanja,  zaštite i korištenja šumskih ekosistema u kojima se, pored ostalog, navodi i intenziviranje pošumljavanja.

U osnovnoj školi se može veoma uspješno djelovati na razvoj ekoloških navika i svijesti učenika sa refleksijom na lokalnu društvenu zajednicu.

Zato smo se obratili Kanotonalnom javnom preduzeću za gospodarenje državnim šumama KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo da nam pomognu u realizovanju projekta „Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma“. Naišli smo na razumjevanje i dobili saglasnost za naše djelovanje na  lokalitetu Grdonj na teritoriji Općine Centar gdje ćemo vršiti pošumljavanje, izvođenje praktične nastave i rekreaciju učenika.

Naš moto je: „Šuma može živjeti bez ljudi, a ljudi ne mogu bez šume“.

Za primjer čuvanja šume napravili smo uzorak platnene vrećice koja može zamjeniti papirnu prilikom odlaska u kupovinu. Ova vrećica nosi ekološku poruku koja je sadržana u ilustracijama naših učenika

1000 sadnica je posađeno, ali pošumljavanje tek počinje

U školskoj sali 22. 12. 2010. promovisan je projekat „Ekološki sat otkucava – uključimo se svi u zaštitu šuma“. Više od 6 mjeseci obimnog i zahtjevnog posla je završeno. Voditeljica projekta, profesorica Jasminka Avdić  najzaslužnija je za uspješnu realizaciju projekta, posebno u pogledu kooordinacije rada svih 12 sekcija koje su učestvovale u ekološkim aktivnostima.

Promociji su prisustvovali brojni učenici, predstavnici Vijeća roditelja, direktori susjednih osnovnih škola, direktot KJP “Sarajevošume“ Zejnil Berilo te pomoćnica načelnika općine Centar  za obrazovanje – Zakira Šero. Prigodan program poslužio je samo da se sumiraju rezultati rada i nagrade najzaslužniji i najaktivniji učenici te da se uruče i zahvalnice donatoru (Općina Centar) te saradnicima („Sarajevošume“, Zemaljski muzej…).

Na promociji je istaknuto da je ovo samo početak te da će se u narednim godinama nastaviti uređivati Park OŠ „Safvet-beg Bašagić“ na Grdonju i da će osim drveća, biti posađene i druge biljne vrste.