Meteorologija u školama

Protokol o saradnji između  Udruženje  meteorologa Bosne i Hercegovine i JU OŠ ” Safvet-beg Bašagić”  na realizaciji Projekta ”Meteorologija u školama” potpisan  je   30.10.  2013. godine. Protokol su potpisali   Željko Majstorović   ispred  Udruženje  meteorologa i Lelja Dizdarević, direktorica Škole.

Realizacija je počela početkom novembra 2013., kada  su članovi Udruženja Školi uručili meteorološke instrumente i dali upute kako vršiti mjerenja na tim instrumentima. U Školi je za realizaciju zadužena prof. Geografije Aida Hasečić- Agić, nastavnik Geografije i voditelj  školske Sekcije  ”Istarživači baštine”.  Mjerenja  na instrumentima (meteorološki set instrumenata, analogni termometar i higrometar i digitalni termometar)  su trajala od 2.11. do 5. 12. 2013 godine. Formirana je grupa  od četiri učenika koji su redovno svaki radni dan dva puta  časova  očitali virjednosti za temperaturu, vlažnost i pritisak na meteorološkom setu instrumenata.

Meteorološki set instrumenata postavljen je u dvorištu Škole, analogni termometar u kabinetu Geografije, a digitalni termometar proslijeđen ja nastavnici Fizike.

Tokom decembra mjeseca članovi sekcije su se pripremali  i konkretno izradili portfolije za prezentaciju   Projekta naše Škole u  Federalnom  Hidrometeorološkom  zavodu Bosne i Hercegovine. Projekat  ”Meteorologija u školama  JU OŠ ” Safvet-beg Bašagić”  prezentovan je 20.12. 2013. godine u prostoru Federalnog   Hidrometeorološkog  zavoda Bosne i Hercegovine.