POSJETA JP BH POŠTA

Danas su učenici odjeljenja II-1, II-2 I II-3, sa svojim učiteljima Hadzić Nihadom, Mašala Ahmetagić Almom i Alić Altijanom posjetili poštu i vidjeli sve ono što su učili u okviru teme Pošta – javna ustanova. Opet smo se uvjerili da je ovo najbolji način učenja.