Dobro došli na zvaničnu stranicu Osnovne škole "SAFVET - BEG BAŠAGIĆ"

eksterna matura - obavjest za učenike drugih kantona

e-dnevnik

link na stranicu

online nastava

link na stranicu

Raspored časova

Preuzmite raspored časova

facebook

Posjetite našu facebook stranicu

O školi

Ju osnovna škola "Safvet-beg bašagić"

Prvo školsko zvono u zgradi današnje Osnovne škole ”Safvet-beg Bašagić” oglasilo se daleke 1892. godine. Namjenski građena kao obrazovna ustanova, po neorenesansnoj zamisli poznatih projektanata tog doba Karla Paržika i Karla Paneka, škola je u počeku raspolagala sa deset učionica, tri kabineta i ostalim potrebnim prostorijama, te školskim vrtom površine 3.000 m2.

zahvalnica