uposlenici

 ŠKOLSKI ODBOR

 • Adila Salibašić, profesor B/H/S jezika i književnosti, predstavnik Ministarstva, predsjednik 
 • Anira Dedović, diplomirani inžinjer arhitekture, predstavnik Općine
 • Mirjana Halilović-Jovanović, profesor psihologije,  predstavnik roditelja
 • Željko Malinović, profesor B/H/S jezika i književnosti, predstavnik Nastavničkog vijeća

RAZREDNA NASTAVA

AKTIV B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

AKTIV STRAHIH JEZIKA

AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE, FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE

 

AKTIV BIOLOGIJE, HEMIJE I KULTURE ŽIVLJENJA

 

AKTIV HISTORIJE, GEOGRAFIJE, VJERONAUKE

AKTIV LIKOVNE, MUZIČKE KULTURE I TiZO-A

ASISTENT U DJELJENJU/GRUPI

 
 • Isanović Aida (asistent)
 • Hasović Enisa (asistent)

STRUČNI TIM:

PRODUŽENI BORAVAK:

 • Kulovac Nerma (Produženi boravak)
 • Veletovac Emina (Produženi boravak)
 • Rahmanović Aldina (Produženi boravak)

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Mirza Ajdinović, domar
 • Vernes Aganović, dnevni čuvar
 • Emina Agić, radnica
 • Vahida Džano, radnica
 • Amira Muratović, radnica
 • Zineta Čorović, radnica
 • Rasema Ahmić, radnica
 • Jasmina Daši, radnica
 • Murata Duranović, servirka

PENZIONERI

 • Marija Pavlović, nastavnica tehničkog odgoja
 • Sejida Šestanović, nastavnica biologije i hemije
 • Ibro Borovina, učitelj
 • Sabaheta Borovina, učiteljica
 • Dževahira Gazibara, učiteljica
 • Bahra Drnda, učiteljica
 • Milan Šatara, nastavnik matematike
 • Slavica Juričić, nastavnica muzičke kulture
 • Mirsada Višo, radnica
 • Muris Pašoović, domar
 • Sead Zupčević, domar
 • Nesiba Šestić, radnica
 • Azemina Osmanagić, sekretar
 • Esma Kapić, bibliotekar
 • Suada Efović, računovođa
 • Rabija Dizdarević, nastavnica engleskog jezika
 • Dževahira Halilović, nastavnica matematike
 • Aida Hasečić-Agić, nastavnica geografije
 • Ćorović Zineta, radnica